Fondens formål er at yde social støtte til danske medborgere, deres efterladte ægtefæller/ samboende og hjemmeboende mindreårige børn.

Hjælpefonden Journalistgården blev stiftet 1. januar 1996 af Dansk Journalistforbund, Kreds 1. Fonden er godkendt af det daværende Socialministeriet i henhold til ligningslovens §7, nr. 22, så legatbeløb til enkeltpersoner fra fonden på indtil 16.400,- kr. er skattefri indkomst.

Fondsbestyrelsen tager løbende stilling til uddeling af årets legatmidler, idet vi ønsker, at de til rådighed værende midler i videst muligt omfang udbetales som skattefrie donationer.