e14e7721ef2589fcd1751ab0a74517a438161897.jpg

Anita Corpas

Formand

Redaktør
Indtrådt i bestyrelsen i 2021
+45 4030 0060

Ansøgning om støtte til Hjælpefonden skal foregå via ansøgningsskema på fondens hjemmeside.

Relevante spørgsmål til fonden kan rettes til: kontakt@journalisterneshjaelpefond.dk

I forbindelse med eventuelle tildelte legater bliver hver enkelt modtager kontaktet individuelt af Hjælpefonden Journalistgården vedr. formalia.

Vær venligst opmærksom på, at al henvendelse vedr. størrelse på legatportioner, dato for bestyrelsesmøder så vel som ikke imødekommet legatansøgninger ikke bliver besvaret.