Hjælpefonden Journalistgården er etableret af Dansk Journalistforbunds Kreds 1 (hovedstadsafdelingen) i 1996 for at drive en udlejningsejendom med 12 mindre lejligheder for ældre journalister og deres familie i København NV.

Ejendommen, der blev opført af Københavns Journalistforening sidst i 1930’erne og efterhånden var meget nedslidt, er imidlertid solgt fra for at blive om- og udbygget til et tidssvarende ’grønt kollegium’ med boliger til omtrent 40 studerende.

Fondens formål er i dag alene at yde social støtte til danske medborgere, og med fondens økonomiske og historiske udgangspunkt har fonden især fokus på personer bag journalistik, formidling og kreativt indhold i medie- og kommunikationsverdenen mv.