Ansøgning til Hjælpefonden Journalistgården

Bestyrelsen i Hjælpefonden Journalistgården mødes normalt 4 gange om året og tager individuelt stilling til hver enkelt ansøgning på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorfor ansøgere evt. kan blive afkrævet yderligere oplysninger og dokumentation.

Næste møde finder dog først sted i slutningen af november, da der ikke er så mange penge til uddeling i år. Deadline for ansøgninger er 16. november 2023. Har du ikke hørt noget inden nytår, er du ikke kommet i betragtning.

Kun ansøgninger indsendt med skema via hjemmesiden bliver behandlet af bestyrelsen. Bemærk at hver ansøger kun må sende en ansøgning pr. kalenderår.

Bestyrelsen kan også selv indstille legatmodtagere. 

Bliver din ansøgning godkendt af bestyrelsen, forbeholder Hjælpefonden Journalistgården sig retten til at offentliggøre hele eller dele af projektet på fondens hjemmeside. Ansøgninger om personlig økonomisk støtte er undtaget herfor.

Hjælpefonden Journalistgården uddeler legatbeløb til individuelle danske medborgere.
Legatbeløb på mindre end 15.000,- kr. må ikke fradrages i en evt. overførselsindkomst eller lignende. Skulle et sådant fradrag hos en individuel legatmodtager imidlertid opstå, kontakt fonden, og vi kan hjælpe med at få tingene bragt i orden jf. skattelovens § 7 stk. 22 vedr. fritaget for beskatning.

Hold dig orienteret om eventuelle ændringer på fondens Facebookside https://www.facebook.com/journalistgaarden 

  Evt. kort resume af projektetbeskrivelsen (maks. 1000 anslag)