Ansøgning til Hjælpefonden Journalistgården

Bestyrelsen i Hjælpefonden Journalistgården mødes normalt 4 gange om året og tager individuelt stilling til hver enkelt ansøgning på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorfor ansøgere evt. kan blive afkrævet yderligere oplysninger og dokumentation.

Fonden er åben for ansøgninger fra 1. august til 31. oktober 2024.

Ansøgningerne vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2024. Ansøgere kan derfor forvente at få besked i løbet af december.

 

Ansøg

Information om ansøgningsproces:

Ansøgninger sendes gennem Hjælpefonden Journalistgårdens digitale ansøgningsportal.

For at kunne ansøge skal du oprette en profil med MitID.

Vi anbefaler, at du opretter en brugerprofil. På den måde har du mulighed for at logge ind og se din ansøgning, gemme kladder, m.m.

Hjælpefonden Journalistgården modtager mange ansøgninger, og vi kan imidlertid ikke imødekomme alle ansøgninger.

Hjælpefonden Journalistgården uddeler legatbeløb til individuelle danske medborgere.
Hjælpefonden Journalistgården støtter ikke organisationer og virksomheder.

Legatbeløb på mindre end 16.400,- kr. må ikke fradrages i en evt. overførselsindkomst eller lignende. Skulle et sådant fradrag hos en individuel legatmodtager imidlertid opstå, kontakt fonden, og vi kan hjælpe med at få tingene bragt i orden jf. skattelovens § 7 stk. 22 vedr. fritaget for beskatning.

Hold dig orienteret om eventuelle ændringer på fondens Facebookside https://www.facebook.com/journalistgaarden 

Ansøg