COP26

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

Projektinfo:

Vi har fået støtte til vores journalistiske reportage og dækning af klimatopmødet COP26 af Hjælpefonden Journalistgården. Vi er fantastisk glade for, at vi kan få dækket vores udgifter til turen, og at fonden prioriterer uafhængig dækning af klimakrisen, som er vores tids største udfordring. Allerede nu lider millioner under klimaforandringer, og med udsigt til, at endnu flere i fremtiden vil blive ramt af konsekvenserne ved den globale opvarmning, er der brug for, at vi som samfund intensiverer den journalistiske dækning.

Ved at dække vores udgifter til rejse og ophold under klimatopmødet har Hjælpefonden Journalistgården været med til at sikre, vi også fremover kan opprioritere dækning af klimakrisen, som går tæt på krisens centre.

Tusind tak!

Morten Hammeken,
Ansvarshavende redaktør for Solidaritet